nieuwbouw woning martin boonlaan nieuwbouw woning martin boonlaan
amersfoort, uitvoering 2012

Ons uitgangspunt was dat het ontwerp van de nieuw te bouwen woning binnen de mogelijkheden van de beschikbare kavel moest passen. Ons plan is beoordeeld door de supervisor, landschapsarchitect Lodewijk Baljon. Hij meldt in zijn verslag dat de woning het eerste ontwerp is dat precies op de context reageert en er slim op ontworpen is. De woning wordt gerealiseerd in de nieuwste uitbreidingswijk van Amersfoort “De Houtwallen.” Gelegen tussen twee bestaande houtwallen in het voormalig dorp Hooglanderveen. Het plan bestaat uit een combinatie van blokvormige volumes. Ons ontwerp is een woning met een betrekkelijk smalle voorgevel en een spannende wisselwerking tussen volume, gevel, gevelopening en oriëntatie. De kleurstelling is terughoudend, genuanceerd grijs metselwerk.