nieuwbouw denksportcentrum nieuwbouw denksportcentrum
apeldoorn 2003

“Realiseer een praktisch, eenvoudig en relatief goedkoop te exploiteren centrum waar vier denksportverenigingen onderdak vinden.”

De nieuwbouw van het Denksportcentrum is een herkenbaar, multifunctioneel gebouw geworden waarin bridge, schaken, dammen en Go een vaste plek hebben gekregen. Tot op heden zijn er weinig gebouwen gerealiseerd specifiek voor een clustering van denksporten. De organisatorische opzet is uniek. Er bestaat een grote openheid tussen de zalen en de centrale ontmoetingsruimte. Dit centrale hart ligt met een glasstrook tegen het zalenblok aan dat er omheen ligt. De multifunctionele zalen zijn modulair opgezet op een tafelmaat van 2,5m x 2,5m en een zone voor kasten en presentatiemateriaal. De zalen kunnen onderling verbonden worden, waardoor één open ruimte ontstaat waar grote toernooien gehouden kunnen worden.