Ons bureau kan de volgende architectenwerkzaamheden verrichten:

 • Verrichten van haalbaarheidsonderzoeken m.b.t. stedenbouwkundige opzet, planfilosofie, procedures, investeringen en exploitatie.
 • Verrichten van functionaliteitsonderzoeken bij her te gebruiken gebouwen.
 • Analyse van de ruimtebehoefte met een vertaling naar een Programma van Eisen.
 • Maken van een Voorlopig Ontwerp.
 • Begeleiding in het kostentraject en eventuele alternatieven bespreken.
 • Maken van het Definitieve Ontwerp, waarin eisen en wensen zijn verwerkt.
 • Verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning en vertegenwoordiging bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie).
 • Begeleiding in de aanbesteding / prijsvorming.
 • Maken van de benodigde technische tekeningen voor de uitvoering.
 • Directievoering, toezicht en budgetbewaking in de uitvoeringsfase.
 • Mogelijkheid voor totaaladvies voor de woning, inrichting, kleurschema's, stoffering en tuin.
 • Verrichten van technische aankoopkeuringen voor bestaande woningen.
 • Het maken van 3-D presentaties.
 • Het verzorgen van alle technisch tekenwerk mbv een Building Information Model (BIM) gedurende alle fasen van het bouwproces.