studie Vlijtsepark D66 Zwitsallocatie Apeldoorn, 2015